Wat is een As Sieraad

Een ieder die een dierbare verloren heeft weet dat het verwerken van het verlies een lange tijd kan duren. Ook zal de manier waarop het verlies een plaatsje gegeven wordt voor iedereen anders zijn. Waar sommige mensen na een crematie graag de as in een urn bewaren willen anderen liever een beetje as in een sieraad bewaren maar wat is een as sieraad nu precies.

Op deze pagina zal de werking en de bedoeling van een as sieraad uitgelegd worden en daarvoor is het eerst belangrijk onderscheid te maken tussen de verschillende manieren om de overledenen te herdenken. Er zijn heel veel culturen te onderscheiden en iedere cultuur zal zo haar eigen manier hebben om met de overledenen om te gaan en om deze te herdenken. Als u kijkt naar een as sieraad en wat het is dan zult u wel sieraden tegen komen waarmee overledenen worden herdacht maar dat zijn geen as sieraden waarin de as van een overleden dierbare wordt bewaard. Het verbranden van de overledenen is eigenlijk de oudste vorm van het regelen van de uitvaart die bestaat. Dit gaat terug tot de bronstijd en het was algemeen aanvaart om dit te doen, in die tijd was de as sieraad werking natuurlijk nog helemaal niet aan de orde want dit is en veel modernere uitvinding. Onder invloed van de Romeinen en later aan de hand van de kerkelijke invloed werd de lijkverbranding in Europa afgeschaft en werden de doden begraven. Uiteraard was er in die tijd dus ook geen behoefte aan een antwoord op de vraag wat is een as sieraad.

Pas toen eind negentiende eeuw vanwege de slechte hygiënische toestanden rond begraafplaatsen de roep om het toe staan van cremeren groter werd, kwam de uitleg as sieraad weer enigszins in de belangstelling. Het moest echter nog ruim een eeuw duren voor het cremeren van de overledenen in Europa gemeengoed is geworden en tegenwoordig zelfs de meest gekozen uitvaart vorm is. In ander culturen is dit echter anders geregeld, er zijn verschillende culturen die de lijkverbranding als enige geaccepteerde vorm van uitvaart zien. In India is het bijvoorbeeld heel normaal en naderhand wordt de as in de rivier uitgestrooid, wat is een as sieraad zal men daar u niet uit kunnen leggen. Er worden wel veelvuldig sieraden gedragen en wellicht ook ter nagedachtenis aan de overledenen maar dit heeft niets te maken met hoe werkt een as sieraad zoals het hier besproken wordt. In dit verband gaat het om een fysieke manier van het bewaren van een beetje as van een overledene. Het is al langer gebruikelijk om de as van overleden te bewaren mar dan in een urn. Het nadeel van deze urnen is echter dat ze groot genoeg moeten zijn om alle as te bevatten en de uitleg as sieraad zal juist laten zien dat ze vaak verkozen worden omdat ze klein zijn. Daarnaast zal een urn vanwege de afmetingen ook erg opvallen en is daardoor nauwelijks een persoonlijke manier van herdenken te noemen en dat is ook iets dat de werking as sieraad voor heeft op het gebruik van urnen.

Een antwoord op de vraag een as sieraad wat is het, kan dan ook gegeven worden door te stellen dat het een sieraad is waar letterlijk as in bewaard kan worden. Hierdoor zal dan een tastbare herinnering aan een overledene ontstaan waar daadwerkelijk as in bewaard kan worden. Het is dus een zeer speciaal sieraad omdat er een ruimte in gecreëerd is waarin een heel klein beetje as bewaard kan worden. Wat is een as sieraad kan dan ook omschreven worden als een bewaarplaats voor een beetje as. Omdat het echter een sieraad betreft kan er echter niet heel veel ruimte in zitten en het zal dan ook gaan om een heel klein mespuntje. De as sieraad werking zal voor een groot gedeelte dan ook gaan om de symbolische waarde van het fysiek bewaren van een klein beetje as. Het is daarbij echter wel zo dat het kleine beetje as dat er daadwerkelijk bewaard wordt deze symboliek heel erg sterk maakt. Hoe werkt een as sieraad daarbij anders dan een ander sieraad is dan ook juist het verschil dat er een beetje as bewaard wordt en de rest is volledig aan de drager van het sieraad die in staat moet zijn om de herinneringen aan de overledene aan het sieraad te verbinden. Uiteindelijk kunnen wij u verklappen is dat ook precies waar het om gaat en kan een as sieraad uitgelegd worden als een heel klein tastbaar aandenken aan een overledene in de vorm van as of wellicht wel een plukje haar of een beetje zand van het graf.